Konversiyonel Afoni

İstanbul Konuşma Terapisti

Bu bozuklukta kişinin ses tellerinin yapısında ve işleyişinde, nörolojik sisteminde hiçbir sorun bulunmamasına karşın, konuşurken ses tellerini titreşime sokamaması sebebiyle ses üretmez ve fısıltı şeklinde bir esile konuştuğu gözlenir. Doğal sesleri çıkartırken (örneğin öksürme, gülme, ağlama) ses telleri görevini yaparak ses çıkarma işlevini yerine getirirken, isteğe bağlı bir işlem olan konuşma sırasında ses çıkarma işlemi gerçekleştiremez. Kişiler çoğunlukla bunun farkında değildir. Çok çabalamalarına rağmen konuşurken ses üretemediklerinden şikayet ederler. Bu durum çoğunlukla yaşanılan bir stres yada psikolojik bir travma sonrasında ortaya çıkar.

Yakınmalar: Sesin hiç çıkmaması veya aşırı kısık çıkması

Tedavi: Olguların çoğunda bir yada iki seanslık ses ve konuşma terpisi ile seslerine kavuşurlar.