Nodül

İstanbul Konuşma Terapisti

Nodüller ses telleri üzerindeki küçük kitlelerdir. Bazen tek taraflı bazen de simterik iki taraflı olabilir. Simetrik nodüllere şarkıcı nodülü ya da öpüşen nodüller adı da verilmektedir. Çoğunlukla vokal kordların (ses tellerinin) birbirlerine en fazla temas ettikleri ve titreşimin yoğunlaştığı noktalar olan 1/3 ön 2/3 arka birleşim noktasında bulunurlar.

Vokal kord nodülleri genellikle yanlış ses kullanımına (ses suistimali) bağlı olarak ortaya çıkar. Profesyonel ses kullanıcılarında (ses sanatçısı, aktör-aktrist, öğretmen, politikacı vb. mesleklerde) özellikle de bayanlarda daha sık görülürler. İlk aşamada yüzeyel dokunun esneyerek deformasyonu ile başlar zaman içinde aşırı kullanım miktarı ve tarzı oluşum bölgesindeki kılcal damarların genişlemesine dolayısıyla kızarıklığa neden olur. Zaman içerisinde tekrarlayan mikro travmalar doku içinde sertleşmeye neden olur. Travma dönemlerinde yumuşak pembe şiş kitleler olarak görülürler, ancak tahrişin devam etmesiyle birlikte doku deforme olmaya ve zaman içerisinde sertleşmeye başlar (fibrozis). Nodüllerin temas ettiği bölgeler dışında ses telinde kapanma tam olmaması temelde kullanım sorununun bir parçasıdır ve nodüllerin oluşumunda esas rolü oynamaktadır.

Yakınmalar: Ses kısıklığı, yorulma, çatallanma, boğukluk hissi.

Tedavi: Olguların çoğunda, ses ve konuşma terapisi ile hatalı ses kullanma alışkanlıklarının ortadan kaldırılması ve doğru tekniğin öğretilmesi ile nodüller zamanla geriler. Uzun süre tedavi edilmemiş ve ses terapisinden sonuç alınmayan sert nodüllerde cerrahi tedavi uygulanır.