Kist

İstanbul Konuşma Terapisti

Çoğu kez nodülün yerleşim yerinde oluşurlar. Genellikle sesin kötü kullanımına bağlı olarak gelişirler. Genellikle tek taraflı olarak görülürler. Ama karşı ses telinde temas sonucunda diğer ses telinde reaktif bir kitle oluşturabilirler.

Yakınmalar: Ses kısıklığı, yorulma, çatallanma, boğukluk hissi.

Tedavi: Tedavilerinde ses terapisi ve cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Ses terapisi tek başına yeterli değildir ancak terapi tanının koyulmasına yardımcı olur. Terapi sırasında lezyon kaybolursa bu bir kist değildir eğer kaybolmuyorsa problem bir kisttir ve cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası ses terapisi şarttır.