Sulcus Vocalis

İstanbul Konuşma Terapisti

Sulcus kelime anlamı olarak yarık, oluk anlamına gelmektedir. Bu problem ses telleri boyunca epitel doku üstünde bir yarık-oluk oluşmasına bağlı gelişen bir bozukluktur. Sulcus yüzeyel yada derin olabilir yüzeyel sulcuslar ses kalitesini çok bozmazken derin sulkuslar ses kalitesini olumsuz etkilerler. Doğuştan yada edinilmiş olabilir. Ses tellerinin titreşimini bozabileceğinden ses kısıklığına neden olabilirler.

Yakınmalar: İnce ve zayıf bir ses görülür ses çabuk yorulur ses kalitesi bozuktur.

Tedavi: Tedavilerinde ses terapisi uygulanır. Terapinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi müdahale uygulanır.