Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İstanbul Konuşma Terapisti

Otizm, sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara da neden olabilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi sosyal iletişimidir. Sosyal iletişimi en etkili gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dili kullanmaktan geçer. Dili başkalarını anlamak ve kendimizi anlatmak için kullanırken dilin ses sistemi, dilbilgisi sistemini bilmemiz gerektiği kadar, dili nerde, ne zaman, kime, nasıl kullanacağımızı belirleyen sosyal boyutunu da öğrenmemiz önemlidir. Otizmli bireyler Konuşmanın anlamsal ve sosyal kullanım boyutlarında sorun yaşarlar; yani başkalarının anlattıklarını anlamakta zorlanabildikleri gibi neyi-nerede-ne zaman söylemeleri gerektiği konusunda da güçlük yaşayabilirler. İlgilerinin sınırlı olması, otizme eşlik edebilen zihin engeli, sözel uyaranları izleme konusunda yetersizlik ve isteksizlik, çevresel uyaranlara kapalı olma durumu yeni sözcükler öğrenmelerine ve öğrendiklerini genellemelerine engel olabilmektedir.

Dil-konuşmanın, sosyal etkileşime girmenin de en temel unsuru olduğu göz önüne alındığında dil ve konuşma terapisinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, ileri ülkelerde dil ve konuşma terapistleri ayırıcı tanı sonrasında da eğitim müdahalelerine yönelik bireyselleştirilmiş program geliştirme ve uygulama ekibinde yer almakta ve gerek terapi/öğretim yaparak gerekse danışmanlık hizmetleri vererek ilgili öğretmenler, aileler ve uzmanlar ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Otizmli bireylere yönelik düzenlenen konuşma terapisinde, bireylerin ilgi alanları, ilgilendikleri nesneler, iletişim kurmayı tercih ettikleri kişiler, iletişim şekilleri, gibi pek çok değişken iyi analiz edilmeli, terapi sürecinde dil ve konuşma terapisti tarafından anlamlı öğretim fırsatları ve stratejileri sunularak ailenin terapiye etkin katılımı amaçlanır. Otizme bağlı dil ve konuşma bozukluklarında yürütülen terapilerin sık aralıklarla ve özel eğitim çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi terapinin etkililiği açısından önemlidir.