İşitme Sorununa Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İstanbul Konuşma Terapisti

Anadilin öğrenilmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesi açısından işitime çok önemli bir rol oynamaktadır. İşitme duyusundaki sorunlar, dil ve konuşma gelişiminde sorunlara yol açabilir. İşitmenin dil ve diğer bilişsel yeteneklerin gelişimi üzerindeki etkisinden dolayı hafif derecedeki işitme kayıpları ile büyük önem taşımaktadır. İşitme kaybı olan çocuklarda alıcı ve ifade edici dil becerilerinde gecikmeler olur. Dil becerilerindeki bozukluk öğrenme problemlerin ve akademik alanlarda özellikle okuma ve matematik becerilerinde bozulmalara yol açar. İşitme kaybı olan çocuklarda kelime haznesi normal işitenlere göre daha yavaş gelişir. İşitme kayıplı çocuklar normal işiten çocuklara göre daha kısa ve basit cümleleri anlar ve ifade ederler. Konuşma ve yazılı dile ait karmaşık cümleleri (etkin- edilgen yapılar v.b) anlamakta güçlük çekerler. İletişimde çekilen güçlükler sosyal ilişkilerde de problemlere yol açabilir. İşitme kayıplı çocukların rehabilitasyonu bir ekip olarak yapılır. Bu ekip içerisinde dil ve konuşma terapistleri, iletişim bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve sağaltımı konularında görev yapar.