Alternatif ve Destekleyici İletişim

İstanbul Konuşma Terapisti

İnsanlar için önemli olan iletişim kurmaktır. İletişim sözel yada sözsüz gerçekleştirilebilir. Sözel dilin olmadığı yada yetersiz olduğu durumlarda dil ve konuşma terapistleri kişilerin iletişim kurabilmeleri için destekleyici iletişim yöntemlerinden yaralanırlar. Bunlara alternatif ve destekleyici iletişim yöntemleri denir. ADİS'in temel amacı konuşamayan bireylerin birbirleriyle etkileşime girebilmelerine olanak sağlayacak çözümler üretmektir. Bu yöntemler aynı zamanda sözel dilin gelişimini de destekler.

Alternatif iletişim; sözel iletişim için gerekli sistem yani konuşma gerçekleşmiyorsa o zaman başka bir yoldan iletişimin gerçekleşmesi sağlanır. Bu yöntemler sese dayalı olmayan iletişim yöntemleridir. İşaret dili, grafik ve simge sistemleri alternatif iletişime örnektir. Bir alet yada araç yardımıyla sağlanan iletişim şekilleri destekleyici iletişim olarak adlandırılır Destekleyici iletişim sistemlerine örnek olarak; gırtlak kanseri sonrası kullanılan ses protezleri ya da dijital ses üreten yapay gırtlaklar, yapılandırılmış resimli panolar gösterilebilir.