Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Konuşma Bozukluğu Nedir, Nasıl Tedavi Edilir ?

Konuşma bozuklukları, konuşma seslerinin doğru üretimi ile ilgili sorunlardır. Dil bozuklukları ise iletişim kurabilmek için kullanılan kelime ve cümlelerin bir araya getirilmesindeki veya bu kelime ve cümlelerin anlaşılmasındaki soruları içerir.

Konuşma bozuklukları:

Artikülasyon bozuklukları : konuşma seslerinin heceler ve kelimeler içerisinde hatalı üretilmesinden dolayı dinleyiciler konuşulanları anlamakta zorlanırlar.

Akıcılık Bozuklukları: kekemelik gibi konuşma akışının uygunsuz duraklamalar, hece-ses tekrarları ve uzatmaları ile kesintiye uğradığı bozukluklardır.

Ses ve Rezonans Bozuklukları: Bu bozukluklar sesin perdesi (ses aralığı), yüksekliği ve kalitesini etkileyerek konuşan kişinin iletişimini zorlaştırır. Ayrıca bu bozukluklar konuşma esnasında ağrı ve rahatsızlığa da yol açabilir.

Dil bozuklukları alıcı veya ifade edici olabilir:

Alıcı Dil Bozuklukları: Dilin algılanmasında ve/veya işlememesindeki sorunlardır.

İfade Edici Dil Bozuklukları: Kelimeleri bir araya getirmekte zorlanma, kelime haznesinde yetersizlik ve/veya dilin sosyal olarak uygunsuz kullanılması gibi sorunları içerir.

Bilişsel İletişim Bozuklukları: Hafıza, dikkat, düzenleme (regülasyon), sorun çözme gibi becerilerin eksikliklerinden ortaya çıkan iletişim bozukluklarıdır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tedavisi

Uzman dil ve konuşma terapistleri, dil ve konuşma gelişimi ve bozuklukları konusunda eğitimli kişiler olup bu bozuklukların tanı ve tedavisini gerçekleştirirler. Dil ve konuşma bozukluklarının tedavi sürecinde terapistler çocuk veya kişi ile birebir veya bir grup ortamı içerisinde çalışabilirler.

• Dil Terapisi Aktiviteleri : Terapist çocuk ile yaşına uygun oyunlar oynayarak, görsel resim ve kitaplar kullanarak, masa-başı veya yer aktiviteleri içerisinde dil gelişimini stimüle eder. Bunun yanında çocuğun yaşına uygun kelime haznesi ve dil kurallarını pratik etmek için model olma ve tekrarlama yöntemlerini kullanabilir.

• Artikülasyon Terapisi: Artikülasyon veya ses üretimi esnasında terapist doğru ses üretimini gösterir (model olur) ve çocuktan doğru üretimi tekrar etmesi beklenir. Terapist doğru ses üretimine fiziksel ve görsel olarak yardım edebilir. Artikülasyon terapisi esnasında çocuğun yaşına uygun aktivite ve oyunlar oynanır.

Terapi Ne Zaman Gereklidir?

Çocuklar dil ve konuşma terapisine birçok durumda ihtiyaç duyabilirler.

Bunlardan bazıları,

• İşitme bozuklukları

• Gelişim geriliği

• Oral (ağız) kasların güçsüzlüğü

• Kronik ses kısıklığı

• Dudak-damak yarıkları

• Otizm

• Motor planlama bozuklukları

• Artikülasyon bozuklukları

• Akıcılık bozuklukları

• Respirasyon (nefes alma) güçlükleri

• Yeme ve yutma bozuklukları

• Travmatik beyin hasarları

Terapiye mümkün olduğunca erken başlamak önemlidir. Terapiye 5 yaş öncesi başlayan çocukların geç başlayanlara oranla daha başarılı sonuçlar aldığı görülmektedir.