Teknolojinin Dil ve Konuşma Gelişimine Etkisi

İstanbul Konuşma Terapisti

Son yıllarda teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişmeler bilgisayarları, cep telefonlarını ve tabletleri günlük yaşantının bir parçası haline getirmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak bu teknolojik aletler çok erken yaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Artık çocuklar doğdukları andan itibaren teknolojiyle karşılaşmakta ve küçük yaşlarda teknolojiyi kullanabilmektedirler.
 

Teknolojik aletler uygun koşullarda ve uygun sürelerde kullanıldığında eğitim ortamını zenginleştirmekte ve çocukların gelişim alanlarına olumlu katkıları olmakta, özellikle dil ve bilişsel gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Ancak bu tür cihazların çok uzun sürelerde, adeta bir çocuk bakıcısı gibi kullanılması tam aksine çocukların dil ve konuşma gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek televizyon gerekse bilgisayar kullanımlarına özellikle 3 yaşından önce çok özen gösterilmelidir. 3 yaşından önce bu teknolojik aletlerin kullanılması tavsiye edilmemektedir çünkü dil edinimi henüz tamamlanmamış bir çocuk için teknolojik aletler tek taraflı bir iletişim kurulmasına neden olmaktadır. 3 yaşından sonra da teknolojik aletlerin kullanımına dikkat edilmelidir ve sınırlandırılmalıdır. Teknolojik aletlerin sağladığı motivasyon ve olanaklar, dil gelişimini olumlu yönde etkilemek için kullanılmalıdır.

Dr. Serkan Bengisu
Dil ve Konuşma Terapisti