Bilimsel Yayınlar - Kitap Bölümü - Kitap

İstanbul Konuşma Terapisti
 • Umay, E., Eyigor, S., Ertekin, C.(…),Bengisu, S.. Best Practice Recommendations for Stroke Patients with Dysphagia: A Delphi-Based Consensus Study of Experts in Turkey-Part I: Management, Diagnosis, and Follow-up. Dysphagia,Volume 36, Issue 2,  March 2021.
 • Bengisu, S, Ayyıldız A.:(2020) "Gastroentereloji Bölüm Hekimleri ve PEG Tüpü Takılmış Hasta Yakınlarının Dil ve Konuşma Terapistlerinin Yutma Bozukluğundaki Rolüne İlişkin Farkındalığının Belirlenmesi" Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Eylül 2020 Cilt: 3 Sayı:3 Sayfa: 175-179
 • Bengisu, S, Gündüz. İ.:(2020) "Tek Taraflı Ses Teli Paralizisi Olan Hastalarda Aspirasyon-Penetrasyon Varlığının Değerlendirilmesi " Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Nisan 2020 Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa: 91-108
 • Bengisu, S, Turan. Z.:(2020) "Baş Boyun Kanser Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Yutma Terapisinin Yutma Bozukluğu Şiddeti ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi " Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Ocak 2020 Cilt: 2 Sayı:3 Sayfa: 300-314
 • Bengisu, S, Kıran-Gerçek. E.:(2019) "Türkiyede Yutma Bozuklukları İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmalarının İncelenmesi " Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Nisan 2019 Cilt: 2 Sayı:1 Sayfa: 77-103
 • Bengisu, S.,Ses Analiz Programlarının KBB Pratiğinde Kullanım Alanları,KBB- BBC’de Güncel Yaklaşım Dergisi, Mart 2018 Cilt: 14 Sayı:1 Sayfa:43-47
 • Bengisu, S., Öge, Ö., Turan, B., Erdebil, B., Çıtav. N., Tezel, Ö.: “Heceden Hikayeye Konuşma Sesi Bozuklukları Terapi Alıştırma Kitabı ”  Detay Yayıncılık. 2015. (Kitap) 
 • Bengisu, S.:  Rezonan Ses Terapisi Egzersizleri,  Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, Ses Terapisi Yöntemleri Özel Sayısı,2013 Cilt: 6 Sayı:2 Sayfa:22-27
 • Koçak İ., Bengisu, S., Tadıhan, E., Karaca, F., Bubelova, P.:Ses Terapisinde Şan Egzersizlerinin Kullanımı: Perde Yükleme ve Taşıma Egzersizleri ,KBB- BBC’de Güncel Yaklaşım Dergisi, Mart 2010 Cilt: 6 Sayı:2 Sayfa: 296-300
 • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Çelikoyar, M.:Laser Reduction Glottoplasty for Managing Androphonia After Failed Cricothyroid Approximation Surgery Journal og Voice Volume 24, Issue 6, November 2010, Pages 758–764
 • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Tadihan, E.:Window Anterior Commissure Relaxation Laryngoplasty in the Management of High-Pitched Voice Disorders  Arch Otolaryngol Head Neck Surg.  2008;134(12):1263-1269.
 • Bengisu, S., Topbaş, S., Koçak, İ.,: Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı ile Yumuşak Fonasyon İndeksi Arasındaki İlişki ve Ses Terapisinin Etkinliği. KBB İhtisas Dergisi. 2008;18(3):131-138
 • Bengisu, S., Koçak, İ.,: “Ses Teknolojileri” Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında İleri Teknoloji. Amerikan Hastanesi Yayınları. 2011;Sayfa:208-218 (Kitap Bölümü)
 • Bengisu, S., Öge, Ö., Turan, B., Erdebil, B., Çıtav. N., Tezel, Ö.: “100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları” Doğan Yayıncılık. 2009. (Kitap)