Bilimsel Yayınlar - Kitap Bölümü - Kitap

İstanbul Konuşma Terapisti
  • Bengisu, S, Turan. Z.:(2020) "Baş Boyun Kanser Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Yutma Terapisinin Yutma Bozukluğu Şiddeti ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi " Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Nisan 2020 Cilt: 2 Sayı:3 Sayfa: 300-314
  • Bengisu, S, Kıran-Gerçek. E.:(2019) "Türkiyede Yutma Bozuklukları İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmalarının İncelenmesi " Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), Nisan 2019 Cilt: 2 Sayı:1 Sayfa: 77-103
  • Bengisu, S.,Ses Analiz Programlarının KBB Pratiğinde Kullanım Alanları,KBB- BBC’de Güncel Yaklaşım Dergisi, Mart 2018 Cilt: 14 Sayı:1 Sayfa:43-47
  • Bengisu, S., Öge, Ö., Turan, B., Erdebil, B., Çıtav. N., Tezel, Ö.: “Heceden Hikayeye Konuşma Sesi Bozuklukları Terapi Alıştırma Kitabı ”  Detay Yayıncılık. 2015. (Kitap) 
  • Bengisu, S.:  Rezonan Ses Terapisi Egzersizleri,  Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, Ses Terapisi Yöntemleri Özel Sayısı,2013 Cilt: 6 Sayı:2 Sayfa:22-27
  • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Çelikoyar, M.:Laser Reduction Glottoplasty for Managing Androphonia After Failed Cricothyroid Approximation Surgery Journal og Voice Volume 24, Issue 6, November 2010, Pages 758–764
  • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Tadihan, E.:Window Anterior Commissure Relaxation Laryngoplasty in the Management of High-Pitched Voice Disorders  Arch Otolaryngol Head Neck Surg.  2008;134(12):1263-1269.
  • Bengisu, S., Topbaş, S., Koçak, İ.,: Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı ile Yumuşak Fonasyon İndeksi Arasındaki İlişki ve Ses Terapisinin Etkinliği. KBB İhtisas Dergisi. 2008;18(3):131-138
  • Bengisu, S., Koçak, İ.,: “Ses Teknolojileri” Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında İleri Teknoloji. Amerikan Hastanesi Yayınları. 2011;Sayfa:208-218 (Kitap Bölümü)
  • Bengisu, S., Öge, Ö., Turan, B., Erdebil, B., Çıtav. N., Tezel, Ö.: “100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları” Doğan Yayıncılık. 2009. (Kitap)