Bilimsel Çalışmalar - Bildiriler

İstanbul Konuşma Terapisti
 • Bengisu, S.:(2019) "Türkiyede Yutma Bozuklukları İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmalarının İncelenmesi " Sözlü Bildiri. 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S.:(2019) "İstanbul’da Çalışan Hekimlerin Dil ve Konuşma Terapistlerinin Yutma Bozuklukları Alanındaki Rolüne İlişkin Farkındalığının Belirlenmesi" Poster Bildirisi. 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S.:(2019) "SigaranınGenç Yetişkin Erkeklerin Ses Parametrelerine Olan Etkisi" Poster Bildirisi. 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • Akıncı, N., Bengisu, S.:(2019) "Kronik Broka Afazisi İçin Sınırlandırılmış Zorunlu Afazi TerapisiSözlü Bildiri. 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S.:(2017) "Yutma Bozukluklarının Terapisi" Sözlü Bildiri. 9. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S.:(2017) “İnmeli Hastanın Evde Bakımında İnterdisipliner Yaklaşım Kapsamında Yutma Terapisi” Sözlü Bildiri 4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S., Cangi, E.:(2013) "/r/ Sesletim Terapisinde Terapi Öncesi Yapılan İşleme Göre Terapi Çıktılarının Yordanması" Poster Bildirisi. 7. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmit
 • Bengisu, S.: (2010)"Nörolojik Yutma Bozuklukları". Sözlü Bildiri. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi & SKYBD Workshop, İstanbul.
 • Bengisu, S.: (2009) “ Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri." Sözlü Bildiri 5. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası.
 • Bengisu, S.: (2007) “Perde Taşıma Teknikleri ve Ses Terapisinde Kullanımı" . Sözlü Bildiri 4. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul.
 • Bengisu, S., Koçak, İ.: (2006) Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri. Sözlü Bildiri. Video Konferanslar-4 Kbb Gündeminde İlk 10 Toplantısı, Adana.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.,Koçak, İ.: (2006) The Relationship Between Soft Phonation Index (Spi) And Muscle Tension Dysphonia Type 1 And The Efectiveness Of theVoice Therapy. Poster Bildirisi. 3.Dünya Ses kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2005) “Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı İle Yumuşak Fonasyon İndeksi (SPI) Parametresi Arasındaki İlişkinin ve Ses Terapisinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri 3. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2004) “Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı İle Yumuşak Fonasyon İndeksi (SPI) Parametresi Arasındaki İlişkinin ve Ses Terapisinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2004) Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalarında Ses Terapisinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Poster Bildirisi. 2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir.
 • Çelikoyar, M., Bengisu, S.: (2004) Total Larinjektomi Sonrası Ses Restrasyonu. Sözlü Bildiri. Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı, İzmir.